تهران، بلوار میرداماد، خیابان شمس تبریزی شمالی، کوچه نیک رای، پلاک ۵

پارس پنگان

مدیر عامل : علی اروج زاده

(+۹۸) ۲۱ ۲۲۲۷۴۹۲۹
(+۹۸) ۲۱ ۲۲۲۷۸۴۴۰


توس پیوند

مدیر عامل : مجید محمد پور

(+۹۸) ۲۱ ۲۲۲۵۷۴۷۴
(+۹۸) ۲۱ ۲۲۲۷۴۹۹۳


گسترش شیرسازی

مدیر عامل : سید رضا حسینی نوروز

(+۹۸) ۲۱ ۲۲۲۷۴۰۲۶
(+۹۸) ۲۱ ۲۲۲۵۷۷۵۶


فناوری تجهیزات سرچاهی (وتکو)

مدیر عامل : امیرمهدی جواهردشتی

(+۹۸) ۲۱ ۲۶۴۰۵۸۱۸
(+۹۸) ۲۱ ۲۲۲۶۱۳۰۹


طراحی سایت توسط فراکارانت