تهران، بلوار میرداماد، خیابان شمس تبریزی شمالی، کوچه نیک رای، پلاک ۵

ابراهیم آقایی – معاون بازرگانی و توسعه تجاری
امیر گلشنی نسب – معاون مالی و اقتصادی
محمد قلی زاده – مدیر حسابرسی داخلی
فرشید دولت آبادی فراهانی- مدیر مالی
امیر گل آبکنار – مدیر توسعه منابع انسانی و پشتیبانی
حسین رنجبر – مدیر امور حقوقی و قراردادها
حسین حسین پور- مدیر روایط عمومی ، تبلیغات و بازاریابی
سهیل رازانی- مدیر سیستمهای ایمنی و کیفیت
صدیقه بنازاده- سرپرست طرح و برنامه

Copyright © Petroleum Equipment Industries Co. - All rights reserved.